Generalforsamling 2024

Torsdag, 11. april 2024 kl. 17.00
-

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent samt stemmetællere
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent for passive medlemmer
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Eventuelt.
Generelt om arrangementet
Torsdag, 11. april 2024 kl. 17.00
Ørting Hallen - Persievej 1, 8300 Odder
Kontaktperson: