ØFUG 05-02-2018

Hermed indkaldelse til vores ordinære generalforsamling den 7/3 kl. 19.00 i Ørting Hallens cafeterie. 

Dagsorden som følger:
 
1.            Valg af dirigent samt stemmetællere
2.            Bestyrelsens samt udvalgenes beretninger for året.
3.            Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4.            Fastlæggelse af kontingent for passive medlemmer
5.            Indkomne forslag.
6.            Valg af formand. Line Tikjøb genopstiller
7.            Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er Pia (genopstiller ikke), Joanna (genopstiller), Jette (genopstiller),
8.            Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Peter (genopstiller ikke) og Morten (genopstiller ikke)
9.            Valg af 2 revisorer.
10.          Eventuelt.

 
Forslag, der ønskes forelagt ordinær, generalforsamling til vedtagelse skal
være bestyrelsen ved formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Hvis du sidder og tænker - jeg kunne godt tænke mig at være suppleant til bestyrelsen skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig. Vi mangler en suppleant for at blive en fuldtallig bestyrelse.

Jeg håber at se rigtig mange at vores medlemmer til generalforsamlingen.

Mvh

Line Tikjøb 

Formand.

ØFUG 13-06-2016
ØFUG's sæson 2017-18 har følgende program:
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag

Optimistholdet
17.00 til 18.45
 
 
Pensionist holdet
10.00-11.00
 
Grønskollingerne 0.-2. kl.
17.00 til 18.30
Stjernespirerne
16.30 til 18.00
Tudserne
9.00 til 10.00
Gymnastilsalen på MLF
Motions badminton
18.50 til 22.00
 

Hoppelopperne 4-6 år
16.30 til 17.30

 
Motions badminton
18.50 til 22.00
Optimist holdet
17.30 til 19.00
 


 
 
Stjernespirerne - 2.-5. kl.
17.30 til 19.00
 
  Styrke og Stabilitet
19.00 til 20.30
 
 
 
 
 

Volley
19.30 til 21.30
 
  16 + Holdet
20.30 til 22.00


 
 

De første 3 træninger er gratis - herefter skal der betales via vores hjemmeside under de forskellige sportsgrene.
Ørting-Falling Ungdoms- og Gymnastikforening | Ørting - 8300 Odder |