Kære medlemmer i ØFUG.

Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling i ØFUG.

 

 

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 7/3 kl. 19.00 på 1. salen i Ørting Hallen.

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen.
 
1.            Valg af dirigent samt stemmetællere
2.            Bestyrelsens samt udvalgenes beretninger for året.
3.            Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4.            Fastlæggelse af kontingent for passive medlemmer
5.            Indkomne forslag.
6.            Valg af formand.
7.            Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8.            Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9.            Valg af 2 revisorer.

10.          Vedtægtsændring: Bestyrelsen forslår at ændre §10, stk 2 (… undtagen dog afstemningerne i §15 og §16). Vi forslår at fjerne §16 fra teksten da ØFUG ikke har en §16 i vores vedtægter.

11.          Afstemning: Bestyrelsen vil gerne spørge vores medlemmer om deres mandat til at undersøge grundlaget for en evt. senere fusion med GB som så igen skal vedtaget på en ny generalforsamling.
12.          Eventuelt.

 

 

Det er vigtigt for bestyrelsen at gøre opmærksom på, at der vedr. afstemningen ikke spørges til om vi skal lave en fusion. Det vi spørger til er jeres opbakning til at sætte os sammen med bestyrelsen i GB for at se om vi kan finde et fælles fodslag til en fusion. Det udkast der evt. kommer ud af det, skal godkendes af vores medlemmer på en ny generalforsamling. Altså er det først efter den 2. godkendelse at vi vedtager en fusion – forudsat at medlemmerne i GB også stemmer ja begge gange.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle vores medlemmer – eller forældre til medlemmer under 14 år,  til at komme og give deres mening til kende.

 

 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, der kan fremvise gyldig kvittering, der er forfaldent og betalt inden for de seneste 12 måneder før generalforsamlingen.
 
Medlemmer under 14 år kan overdrage stemmeretten til forældre. Hver fremmødt har kun én stemme.

 

 

Den eneste på valg der ikke ønsker at genopstille er Kim Schlosser. Bestyrelsen indstiller Mai-Britt Nielsen til at overtage hans plads i bestyrelsen.

 

 

På vegne af bestyrelsen

 

 

Line Tikjøb

Formand.

 

 

 

ØFUG 13-06-2016
ØFUG glæder sig til at byde velkommen til sæson 2016-17 med følgende program:
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Søndag
9+ rytme
17.00 til 18.30
Lærke & Marie
 
 
Pensionist holdet
10.00-11.00
Margrethe
Grønskollingerne 0.-2. kl.
17.00 til 18.30
Trine L, Theis og Mikkel
Stjernespirerne
16.00 til 17.30
Fælles spring Træning for Stjernespirerne, Optimistholdet og 9.+
15.30 til 17.30
Frederik M. og Kim
Rytme Team 0.-3.kl.
16.00 til 17.00
Klara, Ida og Trine W
1. salen i Ørting Hallen 
 
Stjernespirerne 2.-5.kl.
17.00 til 18.30
Frederik, Freja, Caroline
Og Brita
Motions badminton
18.50 til 22.00
Optimist holdet
17.00 til 18.30
 
Motions badminton
18.50 til 22.00
 
 
 
 
 
 
Hoppeloppe 3-6 år
16.30 til 17.30
Joanna og Jette
  Voksen træning
18.30 til 20.00
Line T.
 
 
 
 
 
Optimist holdet 5.-8. kl.
18.00 til 20.00
Kim, Mads, Cathrine og
Trine
  Volley
20.00 til 22.00
 
​De første 3 træninger er gratis. Der efter er der betaling via hjemmesiden.
Ørting-Falling Ungdoms- og Gymnastikforening | Ørting - 8300 Odder |